Josep Servat i Mola

 

(Arties,1899 - ?)

 

Mestre d’escola.

 

Va exercir l’ensenyament a Martorell durant quaranta anys (1934 – 1974). La seva labor pedagògica fou distingida l’any 1958 amb la concessió de la medalla d’Alfonso X el Sabio, i amb el títol de Fill Adoptiu de Martorell, al 1959.