L’Ajuntament celebrarà dilluns el Ple Municipal a El Círcol a porta tancada

 
25/03/2020

Seguint les recomanacions de precaució del coronavirus dictades pel Govern de la Generalitat, l’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns, 16 de març, el Ple Municipal ordinari del mes de març, a les 20.00h, a porta tancada per reduir el risc de contagi. Atès que la sala de plens és un espai de petites dimensions, la sessió es traslladarà a El Círcol per poder guardar la distància de seguretat entre els assistents.

L’alcalde Xavier Fonollosa ha comunicat que, amb la finalitat de reduir la durada de la sessió a no més de mitja hora, només se sotmetran a debat i votació els punts de l’ordre del dia propis de la part resolutiva. Aquests són:

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (17-02-20)

2. Proposta d’aprovació provisional de l’establiment de la taxa per drets d’examen i participació en processos selectius, així com de l’aprovació provisional de la respectiva ordenança fiscal reguladora (2819/2019).

3. Proposta d’aprovació de les retribucions per a l’exercici 2020 del personal funcionari, laboral i eventual de la plantilla de l’Ajuntament de Martorell (exp. 938/2020).

4. Proposta d’aprovació de la modificació de la plantilla del personal de Martorell gestió del sòl, empresa municipal, societat limitada (exp. 906/2020).

No hi haurà mocions, no es donarà compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de febrer de 2020, ni hi haurà interpel·lacions, preguntes o precs. Els punts exclosos de l’ordre del dia, si s’escau, es podran incorporar a la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’abril de 2020.

Ràdio Martorell no retransmetrà la sessió en directe, però podran seguir la informació plenària al Radioinformatiu i al web de l’Ajuntament.